Garantija

Priecājamies, ka izvēlējāties kļūt par mūsu klientu un iegādāties preces pie mums. Garantijas noteikumi.

Nodrošinām garantiju

Visām www.labakie.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija, kura tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Jūsu izvēlētajai precei meklējiet preces aprakstā. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

Kā rīkoties, ja neapmierina preces kvalitāte?

Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas pamācību.

Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Garantijas nosacījumi ir spēkā tad, ja pircējs var uzrādīt:

  • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmi vai kvīti);
  • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir paredzējis un ietvēris preces komplektācijā).

Garantija netiek piemērota, ja:

  • pircējs nevar uzrādīt pirkumu apstiprinošu dokumentu;
  • nav ievērotas preces lietošanas un/vai uzglabāšanas instrukcijas;
  • uz iekārtas ir redzamas nekvalificēta remonta sekas vai tai ir garantijas plombu vai sērijas numuru bojājumi;
  • bojājums radies dabas stihiju dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  • bojājums radies, iekārtā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
  • izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas izraisījis šīs preces bojājumus;
  • bojājums radies barošanas sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem vai strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
  • nav nodrošināta regulāra apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama).

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildu piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem un piederumiem ar ierobežotu darbmūžu (drošinātāji, austiņas, mikrofoni).

"Uzpildīta vai atjaunota kārtridža garantija" skatīt šeit.

"GO Print kārtridžu garantija" skatīt šeit.

Ja rodas jautājumi par garantijas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums!

Kontakti
Tālrunis:
63331122
E-pasts: