Lietošanas noteikumi

Veicot pasūtījumus e-veikalā www.labakie.lv, starp Jums un SIA „Baltijas Biroju serviss” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā noteikumiem!

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „Baltijas Biroju Serviss”, reģ. Nr. LV40103165665, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005 (turpmāk tekstā Uzņēmums), un pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta vietnē www.labakie.lv (turpmāk tekstā Pircējs). Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta vietnē.

Līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu par veikto pasūtījumu pa e-pastu. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kam tie adresēti.

Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.labakie.lv, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar distances līgumu (turpmāk tekstā Līgums) un Privātuma atrunu  un piekrīt šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

Preces pasūtīšana

 1. Pircējs veic pasūtījumu interneta veikalā www.labakie.lv.
 2. Izvēlas preci.
 3. Nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu, ja pirkums tiek veikts pirmo reizi.
 4. Izvēlas sev ērtāko apmaksas veidu: ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā, saņemot preci.
 5. Piekrīt lapā minētajiem lietošanas noteikumiem.
 6. Pa e-pastu saņem preču pasūtījuma apstiprinājumu – rēķinu ar pasūtīto preču sarakstu. Rēķinu var atrast arī savā reģistrētajā kontā.
 7. Visu preču cenas interneta veikalā www.labakie.lv ir norādītas, iekļaujot 21% PVN. Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.
 8. Preču ievietošana grozā neuzliek Pircējam pienākumu tās iegādāties. Jebkurā brīdī Pircējs var dzēst groza saturu.

Preces apmaksa

Pircējs var norēķināties par preci ar pārskaitījumu, veicot priekšapmaksu vai skaidrā naudā, saņemot preci.

Privātpersonām būs iespēja apmaksāt ar internetbanku tiešsaistes maksājumiem Swedbank, SEB, Citadele, Luminor/DNB, Luminor/Nordea un Visa, Mastercard.

Bonusa kods

Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientiem bonusa kodus, piedāvājot tos par piedalīšanos vietnes mārketinga akcijās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.
Bonusa kods ir burtu un/vai ciparu kombinācija, ar kuru iepērkoties labakie.lv var saņemt atlaides pirkumam vai saņemt dāvanas.
Bonusa kodus var saņemt dažādu akciju laikā apmeklējot labakie.lv vai saņemot tos no Baltijas Biroju Serviss SIA e-pastā, vai sociālajos tīklos.
Bonusa kods jāievada pirms pirkuma apstiprinājuma groza sadaļā "Pasūtījuma detaļas" :  Ievadiet bonusa kodu!
Bonusa kods jāievada precīzi tāds, kāds tas norādīts to saņemot.
Bonusa kodiem tiek piešķirts derīguma termiņš, kurš norādīts to izsniedzot. Bonusa kods var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas dāvanas piešķiršana.

 

Preces saņemšana

Preču piegāde visā Latvijā ir bez maksas.

Preces piegādāsim 48 h laikā visā Latvijas teritorijā.

Atteikuma tiesības

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz, ja Pircējs ir fiziska persona, viņš var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā, un atdot atpakaļ Uzņēmumam ar interneta starpniecību iegādāto preci. Pircējam ir jāiesniedz SIA „Baltijas Biroju Serviss” rakstveida iesniegums par savu atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preču daļu.

Slēdzot distances līgumu, Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, ja Jums tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces.

Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

 • pircēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 • paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;
 • pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
 • pircēja parakstu.

Ja Pircējs izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, viņam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kad SIA „Baltijas Biroju Serviss” ir saņēmis Pircēja rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atdot iegādāto preci veikalam, iesniedzot pirkumu apliecinošu dokumentu. Pirkuma maksa tiek atmaksāta Pircējam viņa norādītajā bankas kontā 3 darba dienu laikā pēc preces atdošanas dienas. Prece jāatdod atpakaļ oriģinālajā iesaiņojumā.

Pircēja tiesības un pienākumi

Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādi un atteikuma tiesībām, un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.

Pircējs nedrīkst izpaust preces cenu trešajām personām, ja pirkuma brīdī ar Pircēju ir atrunāta īpaša, tikai viņam piemērota cena.

Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma, veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu precizitāti un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties neprecīzu vai nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ.

Pircējam, kas ir fiziska persona, ir tiesības atdot atpakaļ bojātu preci, apmainīt to pret jaunu vai atgūt par preci samaksāto naudu. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Uzņēmuma tiesības un pienākumi

Uzņēmums piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā Uzņēmums apņemas apmainīt bojāto preci.

Uzņēmuma komanda strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu precīza un pareiza.

Uzņēmums patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Pircēju ir spēkā pasūtīšanas brīdī norādītā cena.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām personām bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis Līgums.

Līgums tapis saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likumu;
 • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumiem Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu”.

Reģistrējoties SIA "Baltijas Biroju Serviss" mājas lapā, mēs Jūs informēsim par uzņēmuma aktualitātēm un jaunumiem.

Ja Jums rodas jautājumi par lietošanas noteikumiem, sazinieties ar mums!

Pieteikt uzpildītu kārtridžu
Kontakti
Tālrunis:
80205050
E-pasts: