Privātuma atruna

Ja esat izvēlējies noformēt pasūtījumu kā fiziska persona, varat būt drošs, ka Jūsu personas dati būs aizsargāti.

Datu aizsardzības informācija ir izstrādāta, lai sniegtu Jums pārskatu par to, kā tiek iegūti un apstrādāti Jūsu dati brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu.

AS "A-birojs" apmeklētāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Labakie.lv ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot labakie.lv mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un tml. Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par labekie.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. Labakie.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas birojs.lv mājas lapas izmantošanas iespējas.

Kam mēs izmantojam Jūsu datus?

Mēs tos izmantojam, lai sagatavotu, precizētu un pārvaldītu labakie.lv mājaslapu. Papildus tam mēs izmantojam Jūsu datus, lai identificētu nepareizu lietojumu un novērstu kļūdas, kā arī, ja tas nepieciešams, informācijas nodošanai valsts institūcijām, kurām ir tiesības šādu informāciju pieprasīt.

Jūsu tiesības:

 • Informēšana;
 • Kļūdu labošana;
 • Iebildumi;
 • Izdzēšana;
 • Ierobežošana;
 • Datu pārsūtīšana;
 • Atteikšanās.

Ja Jums ir kādi jautājumi par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļas darbinieku, rakstot: info@labakie.lv

Labakie.lv ir ieviesis tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka mājaslapās apstrādātie personīgie dati tiek nodrošināti ar pēc iespējas lielāku drošības līmeni. Tomēr datu pārraide internetā principā rada drošības “spraugas” un attiecīgi nav iespējams garantēt pilnīgu drošību.

Kādus datus mēs ierakstām un kā mēs tos izmantojam

Mēs ierakstām IP adresi, no kuras piekļūstat mūsu vietnei, pieejas dienu un laiku.

Šādā veidā ierakstīti dati tiks izmantoti datu drošībai un Jūsu aizsargāšanai pret uzbrukumiem mūsu vietnes infrastruktūrai, kā arī statistikas analīzei.

Šie dati netiks izmantoti, lai izveidotu individuālus lietotāju profilus, un tie netiks nodoti trešajām pusēm. Piesakoties (ieeja partneriem) Labakie.lv vietnē, tiks ierakstīti arī cita veida dati, konkrētāk - Jūsu vārds, kontaktinformācija, maksājuma detaļas, adrese un cita informācija.

Sīkfaili: Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko var izmantot tīmekļa vietnēs, lai lietotāja pieredzi padarītu efektīvāku. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu konkrētus piedāvājumus. Sīkfaili ir nelieli datu dokumenti, kas tiek saglabāti uz Jūsu datora. Tie ļauj mums noteikt, vai Jūs jau iepriekš esat no tā paša datora apmeklējis vietni.

Sesijas sīkfaili ir sīkfaili, kas Jūsu datorā saglabājas tikai interneta sesijas laikā un kuri ir nepieciešami transakcijām. Šie sesijas sīkfaili kalpo vienīgi tam, lai kontrolētu savienojumu un navigāciju, kā arī padarītu mūsu vietnes izmantošanu lietotājam draudzīgāku (piemēram, apstrādājot pirkumu, kamēr esat iegājis mūsu pārdošanas sistēmā). Sesijas sīkfaili tiks izdzēsti, kad Jūs pārtrauksiet pārlūkprogrammas sesiju.

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Netiks ierakstītas nekāda cita personiska informācija, ja vien to nebūsiet sniedzis brīvprātīgi.

Mūsu interneta vietnē var būt dotas saites uz citām interneta mājaslapām, uz kurām neattiecas šeit atrunātā konfidencialitātes politika. Apmeklējot jebkuru interneta mājaslapu, iesakām vispirms iepazīties ar tās konfidencialitātes politiku.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Datu apstrādes vieta

Jūsu dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā.

Datu drošība

Jūsu datu aizsardzībai mēs esam ieviesuši plašus tehniskus un organizatoriskus risinājumus, kas noteikti EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Fizisko personu datu apstrādes likumā.

Datu tālāka nodošana

Mēs tālāk nodosim datus, kurus valsts iestādes pieprasa normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei. Cita veida dati netiek nodoti trešajām personām.

Norēķini ar bankas karti

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Privātpersonas pasūtījuma noformēšanai tiek ievākti dati:

 • Vārds, uzvārds;
 • Personas kods;
 • E-pasts;
 • Pilsēta;
 • Adrese;
 • Pasta indekss;
 • Tālrunis.

Kontakti
Tālrunis:
63331122
E-pasts: